Warszawa w Piosenkach cz. 10 Chodź na kawę Warszawo

Pani Irena Santor koń­czy dziś 80 lat (uro­dzi­ła się 9 grud­nia 1934). Niemożliwe! – chcia­ło­by się rzecz patrząc na tę pięk­ną, skrom­ną i ele­ganc­ką damę. Jej pięk­ny mez­zo­so­pran zna­ją wszyst­kie poko­le­nia Polaków. Pani Irena wzru­sza i inspi­ru­je coraz to nowe poko­le­nia słu­cha­czy. Pani Irena Santor od lat zwią­za­na jest z Warszawą. W 2014 roku wyda­ła nowy sin­giel i to wła­śnie to mia­sto jest tema­tem pio­sen­ki – cudow­nej, lek­kiej, urze­ka­ją­cej. Autorem tek­stu jest Jacek Cygan, muzy­kę skom­po­no­wał Romuald Lipko. Posłuchajcie:

Kocham to miasto
Na dobre i złe
Stale, upar­cie, pod wiatr
Tak jak wędrowiec
Co z mro­ku i mgieł
Nagle do świa­tła się wdarł

Słowa za duże, wystar­czy tu być
Musnąć pode­szwą o bruk
Dotknąć kamie­ni by poczuć jak brzmią
Wsłuchać się w mia­sta puls

Chodź na kawę Warszawo
Siądziemy tyl­ko we dwie
Popatrzymy nad kawą
Jak pięk­nie zmie­niasz się
W mych oczach, Warszawo, 
Znajdziesz co w nich jest od lat
Me skrom­ne ‘dzię­ki ci!’
‘Dzięki ci’ bez słów

Jaka ty jesteś
Masz ulic swych twarz
Budzisz się chłod­na jak lód
Wilcza, i dzi­ka, i ciem­na jak łza
Patrzę i czu­ję jej ból
Lecz jak kobie­ta, co zmien­ną wciąż jest
Stajesz się dobra, gdy chcesz
Prosta i pięk­na, mio­do­wa po brzeg
Jasna, jak z Jasnej dźwięk

Chodź na kawę Warszawo
Siądziemy tyl­ko we dwie
Popatrzymy nad kawą
Jak pięk­nie zmie­niasz się
W mych oczach, Warszawo, 
Znajdziesz co w nich jest od lat
Me skrom­ne ‘dzię­ki ci!’
‘Dzięki ci’ bez słów
/2x

Podobał Ci się ten arty­kuł? Polub nasz fan­pa­ge na Facebooku!
www.facebook.com/warszawawpigulce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.