Warszawa z konserwatorem do końca października. Co potem?

Decyzją wojewody opiekę nad warszawskimi zabytkami Stołeczny Konserwator sprawował będzie tylko do końca października. Potem wszelkie kompetencje przejmie Konserwator Mazowiecki.

Kolumna Zygmunta. Fot. Warszawa w Pigułce

„W dn. 31 lipca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wypowiedział porozumienie z Prezydentem m.st. Warszawy w sprawie przekazania części kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązanie porozumienia, podpisanego jeszcze przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2003 r., zacznie obowiązywać za 3 miesiące, czyli od początku listopada.

Co to w praktyce oznacza?

Nic innego niż to, że na terenie całego miasta wszelkich uzgodnień będzie dokonywał już Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. I dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak też tych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Dodatkowo Mazowiecki Konserwator przejmuje też kompetencje do prowadzenia kontroli. W ten sposób wracamy do stanu sprzed 2003 r., kiedy w Polsce funkcjonowali wyłącznie wojewódzcy konserwatorzy.

Przez te 15 lat zupełnie zmieniły się wyzwania, jakie stoją przed konserwatorem w Warszawie. Napór inwestycyjny i ilość spraw są nieporównywalne z tym, co było przed 2003 r. W tej chwili Stołeczny Konserwator tylko w ciągu roku wydaje prawie 5000 decyzji, ok. 1000 postanowień (uzgodnienia w zakresie obiektów ewidencyjnych) i wydaje 2000 zaleceń. To dużo więcej niż na całym Mazowszu razem wziętym. Nierzadko są to sprawy trudne i wymagające dokładnych, rzetelnych analiz.

Wraz z końcem porozumienia nie kończy się nasza praca. W tej chwili już w innej roli, ale nadal będziemy służyć miastu, jego mieszkańcom, a przede wszystkim zabytkom. Teraz nawet jeszcze mocniej!” – pisze Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]