Warszawscy policjanci nagrywają kolędę do muzyki Romualda Lipko! [ZDJĘCIA]

Przed nami czas śpie­wa­nia kolęd. W tym roku do ich kano­nu dołą­czy kolej­na – tym razem poli­cyj­na. Jej sło­wa, jesz­cze w ubie­głym roku, napi­sa­ła pod­insp. Anna Brudek-Zielińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, muzy­kę zaś skom­po­no­wał zna­ny pol­ski kom­po­zy­tor Romuald Lipko. Do jej wyko­na­nia został zapro­szo­ny Grzegorz Wilk, któ­re­mu towa­rzy­szy Chór Komendy Stołecznej Policji pod batu­tą Sylwii Krzywdy.

fot. KSP

fot. KSP

fot. KSP

fot. KSP

fot. KSP

fot. KSP

W tym tygo­dniu, w zna­nym w śro­do­wi­sku muzycz­nym stu­diu nagrań w Sulejówku, odby­ło się nagra­nie radio­we. Autorka tek­stu odwo­łu­je się w nim do prze­żyć kole­ża­nek i kole­gów w mun­du­rze, któ­rzy w Wigilijną Noc pil­nu­ją bez­pie­czeń­stwa innych. Policyjną kolę­dę będzie moż­na usły­szeć jesz­cze w tym roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.