Wawer strefą zagrożoną! Uważajcie na ten obszar!

W związku z potwierdzeniem pierwszych przypadków wścieklizny u lisa na terenie powiatu garwolińskiego, 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy.

Fot. www.scientificanimations.com/ – http://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0 / Wikipedia

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy, określa się obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący:

w mieście stołecznym Warszawa:

 • w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
 • w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczoną od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
 • w powiecie mińskim gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
 • powiat otwocki;
 • powiat garwoliński.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem, na obszarze zagrożonym:

zakazuje się:

 • organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
 • organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach
 • określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

nakazuje się:

 • trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 • pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach zakażenia.
 • Nakazuje się ponadto oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
 • oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Nakazy i zakazy, o których mowa w rozporządzeniu Wojewody nr 12, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, określonych w tym rozporządzeniu za obszar zagrożony wścieklizną.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c