Ważna decyzja prezydenta zmieniająca Plac Centralny! Jak będą wyglądały okolice Pałacu Kultury i Nauki?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o wystąpieniu do radnych o zwiększenie budżetu o 180 mln zł na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ważnej dla miasta inwestycji kulturalnej. Decyzja zapadnie podczas dzisiejszej sesji rady.

Fot. UM Warszawa

„Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej to inwestycja prowadzona na placu Defilad jako jedna z szeregu pierwszych, dużych inwestycji w ścisłym centrum stolicy. Realizuję obietnice” – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

„Jedna z nich to stworzenie w czasie mojej kadencji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki. Gotowy budynek będzie nie tylko bezpieczny i funkcjonalny, ale ma również wyróżniać się pod względem jakości i estetyki. Ocena rynku i trudności realizacji tej inwestycji spowodowała, że musieliśmy zweryfikować kosztowo ten projekt. Mamy pozwolenie na budowę, gotowy jest kompleksowy projekt architektoniczny. Bez wsparcia radnych wieloletnie przygotowania do realizacji tej inwestycji kulturalnej zakończą się fiaskiem, dlatego liczę na głosy poparcia pod wnioskiem” – dodaje prezydent.

Przypomnijmy, Warszawa jest w trakcie zmian w sercu stolicy. Na mapę miasta wrócił ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, poznaliśmy także zwycięski projekt zmian na Placu Centralnym. Nowe centrum Warszawy to szereg ważnych projektów. To m.in. modernizacja placu Pięciu Rogów, zmiany na placu Powstańców Warszawy, czy aranżacja południowej części pl. Defilad – tzw. zielona aorta Warszawy. Celem tej kompleksowej transformacji jest stworzenie centrum przyjaznego mieszkańcom, sprzyjającego różnorodnym stylom życia.

Kolejny etap zmian dotyczy budowy ważnych dla kultury inwestycji – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budynkiem MSN będzie równocześnie początkiem zagospodarowywania całego placu Defilad.

Budowa MSN to jedna z najbardziej skomplikowanych technologicznie inwestycji w Polsce

Nie ma drugiej publicznej inwestycji, która jest budowana nad dwoma tunelami metra. Takie położenie powoduje, że jeszcze większy niż standardowo nacisk został położony na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w otoczeniu, a w tym przypadku także pod placem budowy.

Zaproponowane przez oferentów rozwiązania zostały szczegółowo przeanalizowane przez grono ekspertów z Instytutu Badań Dróg i Mostów, uznanych architektów niezwiązanych z prowadzoną inwestycją, grono inżynierów odpowiedzialnych za projekty konstrukcji i instalacji. Wszystkie te działania miały na celu wyłonienie wykonawcy, którego oferta w maksymalnym stopniu spełni oczekiwane przez Muzeum i miasto parametry bezpieczeństwa budowy i jakości wykonania. Przeprowadzona została szczegółowa analiza rynku budowlanego w Polsce oraz tendencje na nim panujące. Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje budynek MSN o całkowitej powierzchni blisko 20.000 m.kw., zaprojektowany przez nowojorską pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners.

W nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdą się sale wystawowe o powierzchni 4000 m.kw., sale edukacyjne, biblioteka, audytorium, kino, kawiarnia oraz rekonstrukcja Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia z końca lat 50.,wykorzystująca oryginalne wyposażenie tej unikalnej placówki, legendy polskiej kultury nowoczesnej. Lokalizacja nowego gmachu Muzeum była wielkim wyzwaniem dla projektantów, którzy musieli zaprojektować budynek nad stacją metra Centrum i tunelami technicznymi oraz nad ogromnym transformatorem zasilającym większą część Śródmieścia. Ze względu na tak wymagającą lokalizację udział w przetargu mogły wziąć wyłącznie firmy o dużym doświadczeniu, odpowiednim do skali tej skomplikowanej inwestycji. Kolejne inwestycje następować będą po sobie w taki sposób, aby umożliwić wzajemną bezkolizyjną realizację robót budowlanych każdej z nich. W kolejnych latach realizowane będą: cześć zachodnia kompleksu zaprojektowanego przez Thomasa Phifera z budynkiem teatru TR Warszawa o powierzchni całkowitej 15.000 m.kw., zabudowa Placu Centralnego, kanały infrastruktury technicznej, a także infrastruktura drogowa wokół budynków wraz z parkingiem podziemnym.

W marcu 2018 r. rozpoczęta została procedura wyboru generalnego wykonawcy w formule przetargu ograniczonego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło pięciu wykonawców. Do składania ofert zaproszono czterech wykonawców. Termin składania ofert upłynął 10 września 2018 r. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 17 października 2018 r. ogłoszono drugie postępowanie – w trybie przetargu nieograniczonego. 12 grudnia 2018 r. upłynął termin składania ofert. Oferty złożyło trzech wykonawców. Wszystkie przekroczyły budżet przeznaczony na realizację zadania. Według przyjętych przez Muzeum kryteriów oceny ofert, 50% wagi oferty stanowi cena. Resztę stanowiły kryteria pozacenowe, na które złożyły się m.in. zaproponowane przez wykonawcę działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycji w kontekście budowy nad dwoma tunelami metra czy zastosowane technologie związane z betonem architektonicznym.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]