Ważne przesłanie Jerzego Nowickiego, porucznika AK do wszystkich młodych warszawiaków [WIDEO]

Dzisiaj po uro­czy­sto­ściach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i tych upa­mięt­nia­ją­cych Rzeź Woli, mie­li­śmy oka­zję poroz­ma­wiać z Panem Jerzym Nowickim, Porucznikiem AK i zna­nym arty­stą pla­sty­kiem. Ma dla wszyst­kich mło­dych war­sza­wia­ków szcze­gól­ne przesłanie.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.