Wiesz, które budynki w Warszawie są nienaruszone wojną? [WIDEO]

Ryan Socash pro­wa­dzi kanał Kult America, na któ­rym opo­wia­da o Polsce, Europie i kra­jach Słowiańskich. We wrze­śniu tam­te­go roku odwie­dził Warszawę, by poznać jej histo­rię zwią­za­ną z Powstaniem Warszawskim. Teraz zgłę­bił histo­rię budyn­ków, któ­re prze­trwa­ły II Wojnę Światową.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.