WIOŚ przyznaje: powietrze w Warszawie złej jakości. Alert II stopnia

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki zorganizował konferencję prasową na temat wyników „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2015 rok”. Wyniki analizy nie napawają optymizmem.

Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniki analizy. Ocena za 2015 r. została wykonana w aglomeracji warszawskiej, Radomiu, Płocku, strefy mazowieckiej. Wyniki oceny są następujące:

  • poziomy dopuszczalne dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 zostały przekroczone w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. W aglomeracji warszawskiej wystąpiły również przekroczenia wartości średniorocznej dla NO2,
  • poziom docelowy dla benzo(a)pirenu w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka.

Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o ogłoszeniu przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Alertu poziom II w związku z wystąpieniem przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu w 2015 roku. Przekroczone zostały normy jakości powietrza dla benzo(a)pirenu, pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i dwutlenku azotu na niektórych obszarach województwa mazowieckiego

Ogłoszony Alert poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Jest to sygnał dla samorządów i innych podmiotów, że konieczne jest wdrażanie działań określonych w Programach Ochrony Powietrza (POP) i eliminacja przyczyn przekroczeń norm jakości powietrza, którymi są głównie niska emisja (indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań węglem i drewnem oraz spalanie w domowych piecach odpadów) oraz komunikacja samochodowa. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego) czy osoby uprawiające sport były świadome możliwości wystąpienia w ciągu całego roku dni, w których należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Pogorszenie jakości powietrza prognozowane jest w okresie zimowym (możliwe także wczesną wiosną i późną jesienią) oraz upalnych dni.

Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c