Wszystkie oddziały Muzeum Warszawy za darmo w Mikołajki! Muzeum Warszawy, Warszawskiej Pragi, Farmacji, Drukarstwa i wiele innych!

Świet­na wiado­mość dla wszys­t­kich, którzy chcą zdobyć infor­ma­cję o stol­i­cy i zagłębić się w his­torię naszego mias­ta! Do wszys­t­kich odd­zi­ałów Muzeum Warsza­wy będzie moż­na wejść za dar­mo! Zobacz­cie ile ich jest i wybierz­cie coś dla siebie!

Fot. Muzeum Warsza­wy / Face­book

O spraw­ie poin­for­mowało samo muzeum ogłasza­jąc tę wieść na jed­nym z pop­u­larnych por­tali społecznoś­ciowych.

Mamy miłą niespodziankę dla mieszkańców mias­ta i tych, którzy w środę #6grudnia odwiedzą stolicę. Tego dnia wstęp do wszys­t­kich odd­zi­ałów Muzeum Warsza­wy będzie bezpłat­ny!

📍Muzeum Warsza­wy: bit.ly/1MuzeumWarszawy
📍Muzeum Warsza­wskiej Pra­gi: bit.ly/2MuzeumPragi
📍Muzeum Far­ma­cji: bit.ly/3MuzeumFarmacji
📍Muzeum Drukarst­wa: bit.ly/4MuzeumDrukarstwa
📍Cen­trum Inter­pre­tacji Zabytku: bit.ly/5CentrumInterpretacjiZabytku
📍Kor­cza­kianum: bit.ly/6Korczakianum
📍Muzeum – Miejsce Pamię­ci Palmiry: bit.ly/7Palmiry
📍Muzeum Ordy­nar­iatu Polowego Wojs­ka Pol­skiego: bit.ly/8Ordynariat

Przekaż­cie wiado­mość bliskim i zna­jomym. Do zobaczenia!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.