Wszystkie perfumy obniżone do 60 proc. Kolejna wielka promocja na kosmetyki w Warszawie

W Warszawie jest ostat­nio mno­go od pro­mo­cji na kosme­ty­ki. Niedawno pisa­li­śmy o tym, że Rossmann wpro­wa­dza wyprze­daż na wszyst­kie pro­duk­ty do maki­ja­żu, a już kolej­na sie­ciów­ka szy­ku­je swo­ją obniżkę.

Fot. Pixabay

Hebe, czy­li dro­ge­ria od Jeronimo Martins, obni­ża ceny wszyst­kich zapa­chów do 60 proc. Cena nie doty­czy zesta­wów kosme­ty­ków, a jedy­nie samych perfum.

Co więc może­my kupić? Zapachy Adidasa w więk­szo­ści kosz­tu­je teraz nie­wie­le poni­żej 17 zł, Euphoria od Calvina Kleina (100 ml) to koszt 160 zł (zamiast 250). Hugo Boss Element Man (40 ml) to 80 zł zamiast 189, a DKNY Woman (100 ml) 130 zamiast 280 zł. To oczy­wi­ście nie całość pro­mo­cji, a wszyst­kie zapa­chy dostęp­ne są do oglą­da­nia na miej­scu w zależ­no­ści od punktu.

Oczywiście nie wszyst­kie zapa­chy są prze­ce­nio­ne rów­no o 60%, ale „gazet­ko­we” ofer­ty war­te są uwagi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.