Wszystkie perfumy obniżone do 60 proc. Kolejna wielka promocja na kosmetyki w Warszawie

W Warsza­w­ie jest ostat­nio mno­go od pro­mocji na kos­me­ty­ki. Niedawno pisal­iśmy o tym, że Ross­mann wprowadza wyprzedaż na wszys­tkie pro­duk­ty do mak­i­jażu, a już kole­j­na sieciówka szyku­je swo­ją obniżkę.

Fot. Pix­abay

Hebe, czyli droge­ria od Jeron­i­mo Mar­tins, obniża ceny wszys­t­kich zapachów do 60 proc. Cena nie doty­czy zestawów kos­me­tyków, a jedynie samych per­fum.

Co więc może­my kupić? Zapachy Adi­dasa w więk­szoś­ci kosz­tu­je ter­az niewiele poniżej 17 zł, Eupho­ria od Calv­ina Kleina (100 ml) to koszt 160 zł (zami­ast 250). Hugo Boss Ele­ment Man (40 ml) to 80 zł zami­ast 189, a DKNY Woman (100 ml) 130 zami­ast 280 zł. To oczy­wiś­cie nie całość pro­mocji, a wszys­tkie zapachy dostęp­ne są do oglą­da­nia na miejs­cu w zależnoś­ci od punk­tu.

Oczy­wiś­cie nie wszys­tkie zapachy są przece­nione równo o 60%, ale “gazetkowe” ofer­ty warte są uwa­gi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.