Wypadek w centrum – poważne utrudnienia w ruchu

Kilka minut temu w samym cen­trum mia­ła miej­sce koli­zja auto­bu­su z samo­cho­dem oso­bo­wym, przy wej­ściu do pod­zie­mi na wyso­ko­ści Hotelu Mariott.
11273757_837973146239922_1847008477_n

fot. Warszawa w Pigułce

Pas w kie­run­ku Ronda Dmowskiego jest cał­ko­wi­cie zablo­ko­wa­ny. Samochód nie jest jesz­cze uprząt­nię­ty. Tworzą się korki. 
Na miej­scu pra­cu­je poli­cja i nad­zór ruchu.
11292811_837972889573281_750483403_n

fot. Warszawa w Pigułce

11258570_837972899573280_1288284814_n

fot. Warszawa w Pigułce

11251545_837972919573278_1295170304_n

fot. Warszawa w Pigułce

11303611_837972932906610_728401113_n

fot. Warszawa w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.