Wystawa pamiątek w Pałacu Kultury – [NASZE ZDJECIA]

Dziś rano infor­mo­wa­li­śmy o bez­płat­nej wysta­wie pamią­tek zor­ga­ni­zo­wa­nej z oka­zji 60-lecia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Nasz repor­ter odwie­dził wysta­wę i spe­cjal­nie dla Was mamy cie­ka­we zdję­cia z wyda­rze­nia. Większość eks­po­na­tów przy­wo­dzi na myśl zło­te lata PRL 🙂

IMG_1970

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1971

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1972

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1973

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1974

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1965

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1966

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1967

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1968

Fot. Warszawa w Pigułce

IMG_1969

Fot. Warszawa w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.