[Z OSTATNIEJ CHWILI] Ostateczne wyniki wyborów podane przez PKW

Państwowa Komisja Wyborcza poda­ła wyni­ki wybo­rów par­la­men­tar­nych. Wcześniej poda­no wyni­ki cząst­ko­we. Opóźnienie wyni­ka­ło z powtór­ne­go spraw­dza­nia pro­to­ko­łów z zagra­ni­cy, głów­nie z Londynu. Według danych PKW wybo­ry par­la­men­tar­ne wygra­ło Prawo i Sprawiedliwość z wyni­kiem 37,58 proc.

Fot. PKW

Fot. PKW

Drugą siłą w par­la­men­cie będzie Platforma Obywatelska na któ­rą zagło­so­wa­ło 24, 09 proc. wybor­ców. Za nimi są Kukiz ’15 (8,81 proc.), Nowoczesna.pl (7,60 proc.) oraz PSL (5,13 proc.). Poza sej­mem zna­la­zły się par­tie Korwin (4,76 proc.), Zjednoczona Lewica (7,55 proc.) i par­tia Razem (3,62 proc.). Takie wyni­ki ozna­cza­ją, że PiS stwo­rzy rząd samodzielny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.