[Z OSTATNIEJ CHWILI] Wypadek samochodu z przyczepą na moście Siekierkowskim. Tworzy się duży korek [WIDEO]

Praga Południe na Sygnale poin­for­mo­wa­ła o wypad­ku samo­cho­du z przy­cze­pą. Na moście Siekierkowskim prze­jezd­ny jest jedy­nie lewy pas ruchu. Pozostałe dwa zaję­te są przez roz­bi­ty samo­chód. Służby jesz­cze nie doje­cha­ły na miej­sce, ale naj­praw­do­po­dob­niej niko­mu nic się nie stało.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.