Zabiorą seniorom dokumenty? Chcą wprowadzić przepisy od 1 stycznia

Unia Europejska przedstawiła nowe propozycje regulacji drogowych, które wywołały szeroką debatę. Celem jest ambitny plan ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach do zera. Jednak proponowane ograniczenia dla seniorów, w tym skrócenie ważności praw jazdy i regularne badania zdrowotne co dwa lata, spotkały się z niepokojem. 

Fot. Shutterstock

Młodzi kierowcy również mają zostać objęci restrykcjami, z ograniczeniem prędkości do 90 km/h, a starsi mają robić regularne badania zdrowotne, bo inaczej prawo jazdy zostanie im odebrane. UE podkreśla jednak, że kraje członkowskie będą miały pewną swobodę w interpretacji i implementacji tych regulacji, co może doprowadzić do różnic w ich stosowaniu.

Nowe propozycje Unii Europejskiej dotyczące regulacji dla kierowców skupiają się na dwóch głównych grupach: seniorach i młodych kierowcach. Kluczowe elementy tych propozycji to:

Dla seniorów (powyżej 60 lat)

    • Skrócenie okresu ważności praw jazdy: W miarę starzenia się kierowcy, okres ważności ich praw jazdy miałby być skracany. To oznacza częstsze konieczności odnawiania dokumentu.
    • Regularne badania zdrowotne i egzaminy z prawa jazdy: Seniorzy musieliby poddawać się regularnym badaniom zdrowotnym oraz ponownym egzaminom z teorii co dwa lata. Ma to na celu ocenę ich zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Chociaż dane wskazują, że seniorzy mają najmniejszą liczbę wypadków w Europie, to wprowadzenie takich ograniczeń budzi kontrowersje.

Dla młodych kierowców (poniżej 24 roku życia)

    • Ograniczenia prędkości: Proponuje się, aby młodzi kierowcy nie przekraczali prędkości 90 km/h. Taki krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, uwzględniając brak doświadczenia tej grupy wiekowej.
    • Cel bezpieczeństwa: Ograniczenie ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych, które często wiążą się z nieodpowiedzialną jazdą młodych kierowców.

Porównanie z innych krajów

  • W innych krajach, podejście do seniorów częściej koncentruje się na ocenie ich zdolności fizycznych i umysłowych, a nie na automatycznym skracaniu ważności praw jazdy.
  • Wiele krajów członkowskich UE wydaje prawa jazdy na stałe, bez określonej daty ważności, co może utrudniać wdrożenie nowych regulacji.

Te propozycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ale równocześnie budzą kontrowersje i mogą być trudne do wdrożenia ze względu na różnice w systemach prawa jazdy poszczególnych krajów. Kluczowym aspektem jest znalezienie równowagi między bezpieczeństwem, a swobodą poruszania się, zwłaszcza dla starszych kierowców, co podkreśla wielu europejskich polityków.

Nieoficjalnie wiadomo, że wspólnota chciała wyrobić sie z przepisami do nowego roku. Nie wiadomo czy jest to możliwe. Na pewno mimo wprowadzenia na poziomie europejskim, każdy kraj będzie musiał dostosować przepisy do „swojego podwórka” więc nie zaczną one działać od razu.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]