Zaginęła papuga Zuzia. „Emerytalna radość życia”

13 w pią­tek zagi­nę­ła Papuga o imie­niu Zuzia, któ­ra była, jak twier­dzi Pan Zenon, jego eme­ry­tal­ną rado­ścią życia. Jeżeli kto­kol­wiek przy­gar­nął zwie­rząt­ko, pro­szo­ny jest o jego zwrot.

12249656_1658167407757687_5457080900226541960_n

„NIE WIERZĘ W ‚PRZESĄDNY DZIEŃ‘ – 13-go i PIĄTEK, ale teraz zaczy­nam wie­rzyć w ten ‚ZABOBON‘ ponie­waż w tym dniu OPUŚCIŁA MNIE MOJA ULUBIONA „ZUZIA” wyla­tu­jąc nade mną, przez otwar­te okno!” – pisze Pan Zenon – „Od tego dnia NIE MOGĘ DOJŚĆ DO SIEBIE, ponie­waż ‚ZUZIA‘ była jedy­ną moją EMERYTALNĄ RADOŚCIĄ ŻYCIA ! Widziana była ma Przyczółku Grochowskim w dniu zagi­nię­cia t.j. 13-go listo­pa­da w PIĄTEK ! Jeśli wle­cia­ła komuś do miesz­ka­nia (była oswo­jo­na) i chciał­by ją zwró­cić,. będę JEMU bar­dzo wdzięcz­ny !!! – POZDRAWIAM ! - Zasmucony Zenon K. (tel 813 53 43)”

Jeżeli ktoś widział lub przy­gar­nął papuż­kę, pro­szo­ny jest o zwrot zguby.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.