Zielone Świątki – czym jest święto i jak związane są z nim Bielany?

Rycina pokazująca obchody Zielonych Świątek na Bielanach

Rysunek pokazujący obchody Zielonych Świątek na Bielanach

Zielone Świątki to święto mające swoje korzenie jeszcze w pogańskiej tradycji ludów słowiańskich. Dziwi więc nas coroczna reakcja ludzi, którzy dziwią się na widok zamkniętych sklepów. Dawniej święto nazywało się „Stado” i związane było z wiosną i kultem płodności. Niegdyś lud zbierał się, śpiewał, tańczył i odbywały się zawody sportowe. Kroniki Długosza mówią, że były to igrzyska na cześć bóstw. Towarzyszyły im magiczne praktyki mające na celu wygonić demony, oczyścić ziemię i przynieść obfite plony.

Kiedy Polska przyjęła chrzest tradycja stopniowo zanikała, przechodząc metamorfozę tak, że ludzie czcili już tylko nadejście wiosny. Obecnie jest to ważne święto kościelne – Zesłanie Ducha Świętego. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i dary, jakie otrzymali apostołowie, kiedy został na nich zesłany Duch Święty. Jest zwieńczeniem Wielkanocy i uważa się je za początek Kościoła i dopełnienie bożej obietnicy pod względem zesłania na ziemie swojego syna.

Szczególnie hucznie święto obchodzono na Bielanach. Bielanami w dawnej Polsce nazywano bowiem Kamedułów, a więc zakonników w bieli i od nich przyjęto nazwy pustelniczych klasztorów założonych najpierw pod Krakowem a później pod Warszawą. W balach na Bielanach uczestniczył nawet król. Później ze względu na historyczne konotacje z zakonem z Żoliborza wyodrębniono Bielany. Nie było to tak dawno, bo uczyniono to dopiero w 1994 roku.

Należy tez pamiętać, że sklepy są dzisiaj nieczynne. Jeżeli właściciel będzie chciał handlować i otworzyć placówkę musi sam się tym zająć.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.