Zmiany w obostrzeniach. Rząd dodaje nowe przepisy

Od wtorku, 19 października rząd wprowadza zmiany w przepisach związanych z walką z pandemią i obostrzeniami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do końca października zostały przedłużone obecnie obowiązujące przepisy związane z obowiązkiem noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach i utrzymywaniem półtorametrowej odległości pomiędzy innymi uczestnikami ruchu.

Nowe regulacje mówią gdzie należy używać maseczek, a gdzie nie jest to konieczne. Zakrywanie ust i nosa na uczelniach jest obowiązkowe, chyba, że inaczej zdecyduje rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie.

Maseczki nie są obowiązkowe u uczestników i przeprowadzających egzaminy: ósmoklasisty, maturalny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską w tym aplikacje uzupełniającą, egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, referendarskiego, adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także egzaminów wstępnych na te aplikacje. Nie będą obowiązkowe także dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednak, aby tak się stało, odległość pomiędzy uczestnikami wynosić ma co najmniej 1,5 metra.

Ważne informacje dotyczą też osób, które przekraczają polską granicę. Zgodnie z nowymi regulacjami zwolnienie z obowiązku kwarantanny i uzyskanie unijnego certyfikatu Covid-19 jest możliwe także dla wszystkich, którzy szczepili się poza terytorium Polski szczepionką, która została dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Zdobycie takiego certyfikatu możliwe jest poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu szczepienia, oryginału zaświadczenia zgodnego z wzorem kraju w którym takie szczepienie się odbyło. Zaświadczenie to musi być przetłumaczone na język Polski przez tłumacza przysięgłego. Należy też dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem wydania zaświadczenia.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c