Brutalnie pobił dziecko, by ukraść mu 2 zł. Wcześniej popełnił inne przestępstwo

Polic­jan­ci z patrolów­ki zatrzy­mali 23-let­niego Daniela S. po raz dru­gi w prze­ciągu kilku dni. Za pier­wszym razem odpowiadał za groź­by kar­alne i znę­canie się nad konku­biną. Drugim razem żądał od nas­to­latków tele­fonów komórkowych i po 10 zło­tych od każdego. Jed­nego z nich pobił i ukradł mu 2 złote.

Fot. Shutterstock

Fot. Shut­ter­stock
Polic­jan­ci zostali wezwani w związku ze zgłosze­niem rozbo­ju. Pokrzy­wdzeni to trój­ka dzieci w wieku od 12 do 16 lat.

Z ich relacji wynikało, że zostali zaatakowani przez młodego mężczyznę, który na przys­tanku auto­bu­sowym zażą­dał od nich tele­fonów komórkowych i żeby każdy dał mu po 10 zło­tych. Kiedy okaza­ło się, że dzieci nie mają mu czego dać, jed­nego z chłopców uderzył pięś­cią w twarz, bił i kopał po całym ciele, po czym ukradł mu 2 złote. Polic­jan­ci bard­zo szy­bko dotar­li do pode­jrze­wanego i go zatrzy­mali. Wów­czas okaza­ło się, że 23-let­ni Daniel S. kil­ka dni wcześniej był już zatrzymy­wany w związku z groźba­mi kar­al­ny­mi i znę­caniem się nad konku­biną.

Na pod­staw­ie zebranych dowodów mężczyz­na usłyszał zarzut rozbo­ju. Sąd przy­chylił się do wniosku proku­ratu­ry i zas­tosował tym­cza­sowy areszt wobec pode­jrzanego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.