Chcą zamienić plac manewrowy znajdujący się na boisku na… prawdziwe boisko

Do naszej redakcji przyszedł list z ciekawą propozy­cją. Mieszkań­cy bloków przy Żuromińskiej chcą przy­wró­cić stare­mu boisku jego pier­wot­ną funkcję i przez­naczyć je dla dzieci i młodzieży. Pomysł jest świet­ny!

Fot. Czytelnik

Fot. Czytel­nik

„Szanow­na Redakcjo:

Na boisku przy Ogól­ni­aku na uli­cy Żuromińskiej jest boisko które jest zamknięte dla mieszkańców bo ćwiczy tam nau­ka jazdy. Jest betonowe żeby samo­chody miały wygod­nie manewrować . W około pełno 10- piętrowych bloków ale dzieci­a­ki zza pło­tu muszą patrzeć jak przys­zli kierow­cy ćwiczą zami­ast grać w piłkę. Pow­stał więc pro­jekt w budże­cie oby­wa­tel­skim żeby tam było ogóln­o­dostęp­ne boisko. Boisko było­by wyre­mon­towane i ogóln­o­dostęp­ne również w sobo­ty i niedzielę. Jak zbaw­i­en­ny jest sport dla młodzieży każdy wie. Jak dzieci­a­ki pogra­ją i się zmęczą to po pier­wsze że zdrowo dla ciała. Również jest to zdrowe dla umysłu. Nie będą szukali z nudów fajek i alko­holu. Nie będą prze­si­ady­wali na klatkach i niszczyli wspól­nego mienia. Nauczą się zdrowej sportowej rywal­iza­cji. 

Zwracam się więc do wszys­t­kich mieszkańców o popar­cie pro­jek­tu pt, „Ogóln­o­dostęp­ne boisko Żuromińs­ka 4.” Na Targówku w rejonie Bród­no. Każdy głos jest ważny!!!! Dzięku­ję . Może z tego boisku już za parę lat do reprezen­tacji trafi „Lewy 2”.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.