Dezodorant zamiast mydła – warszawska rzeczywistość

Nie, nie będzie o braku higieny w komu­nikacji… cho­ci­aż robi się coraz cieplej i owło­sione pachy współ­pasażerów będą dostar­czać wrażeń. Rzecz będzie o czys­toś­ci w szer­szym kon­tekś­cie. Spotkaliś­cie na swo­jej drodze oso­by, które zami­ast się myć, uży­wa­ją dużej iloś­ci pach­nideł? Najlep­sze ubra­nia i per­fumy nie zastąpią mydła. Ad rem.

Trzy lata temu zakończył się kosz­towny remont pla­cyku przy najpop­u­larniejszym warsza­wskim dep­taku. Mowa oczy­wiś­cie o Chmiel­nej.

Posad­zono berberysy w odmi­an­ie Atrop­ur­purea nana, tawuły japońskie, trzmieliny For­tunea i koso­drzewina. W sum­ie posad­zono 582 krzewów. Całość została efek­town­ie podświ­et­lona, a wokół postaw­iono nowe latarnie. Cud, miód i orzesz­ki w czeko­ladzie.

Wczo­raj wiec­zorem nasz czytel­nik przys­tał nam zdję­cie najbliższej okol­i­cy skw­erku. Ponieważ obraz mówi więcej niż 1000 słów, sami zobacz­cie jak wyglą­da jed­no z najczęś­ciej uczęszczanych przez turys­tów miejsc, nasza wiz­ytówka:

Chmielna

Pięknie, praw­da? Po co robimy remon­ty za grubą kasę, jak nie stać nas na sprzą­tanie czy dodatkowe kosze na śmieci.

Czekamy na więcej zdjęć z brud­nych, reprezen­ta­cyjnych warsza­ws­kich miejsc. Jeśli takie posi­ada­cie, chęt­nie je zamieścimy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.