Dwa promile i trójka dzieci pod opieką. „Policjanci weszli przez okno”

Polic­jan­ci z Ogni­wa Patrolowo-Inter­wen­cyjnego w Kampinosie udali się do miejs­ca zamieszka­nia 22-let­niej kobi­ety. Według zgłoszenia, jakie otrzy­mał dyżurny miała tam prze­by­wać nietrzeźwa mat­ka z trójką swoich mało­let­nich dzieci. Do mieszka­nia polic­jan­ci wes­zli przez uchy­lone okno. Tam zastali kobi­etę oraz dzieci, z których najs­tarsze miało 4 lata, a najmłod­sze miesiąc.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Badanie stanu trzeź­woś­ci 22-lat­ki wykaza­ło, że miała 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Kobi­eta została zatrzy­mana, a po wytrzeźwie­niu usłysza­ła zarzut naraże­nia na niebez­pieczeńst­wo utraty zdrowia lub życia dzieci. Polic­jan­ci o zaist­ni­ałej sytu­acji powiadomili również sąd rodzin­ny.
Około 9.30 do dyżurnego komendy w Starych Babi­cach zatele­fonował mieszkaniec kampinoskiej gminy. Według zgłoszenia z jed­nej z pos­esji dochodz­ić miały odgłosy płaczu dziec­ka. Dyżurny niezwłocznie na miejsce inter­wencji skierował polic­jan­tów z ogni­wa patrolowo-inter­wen­cyjnego w Kampinosie. Drzwi do mieszka­nia były zamknięte. Zna­j­du­ją­ca się w środ­ku kobi­eta nie chci­ała wpuś­cić polic­jan­tów. Dopiero po namowach uchyliła okno, przez które naty­ch­mi­ast funkcjonar­iusze wes­zli do mieszka­nia. Od 22-let­niej kobi­ety mundurowi wyczuli woń alko­holu. Razem z nią w mieszka­niu zna­j­dowało się tro­je jej mało­let­nich dzieci, z których najs­tarsze miało 4 lata, a najmłod­sze miesiąc.

Badanie alko­matem potwierdz­iło przy­puszcze­nie funkcjonar­iuszy. Mat­ka miała 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Na miejsce polic­jan­ci wezwali pogo­towie ratunkowe, aby sprawdz­ić stan zdrowia dzieci. O sytu­acji rodzin­nej powiadomiony został również pra­cown­ik soc­jal­ny. Niemowlę­ciem oraz starszy­mi dzieć­mi do cza­su wytrzeźwienia mat­ki zaopiekował się ojciec, który wró­cił do domu.

Polic­jan­ci inter­wencję zakończyli zatrzy­maniem do wytrzeźwienia mat­ki. Kobi­eta usłysza­ła już zarzut naraże­nia na niebez­pieczeńst­wo utraty zdrowia lub życia dzieci. Za popełnie­nie tego przestępst­wa grozi kara pozbaw­ienia wol­noś­ci od 3 miesię­cy do 5 lat. Polic­jan­ci o zaist­ni­ałej sytu­acji powiadomili również sąd rodzin­ny.

Źródło: KSP

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.