Dzieci odkryły ciało w Jeziorku Czerniakowskim. „Trwają oględziny z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki”

W Jeziorku Czer­ni­akowskim, około godziny 14.00 dwój­ka nas­to­latków odkryła ciało kobi­ety. Naty­ch­mi­ast powiadomili o tym swoich rodz­iców, a ci zaw­iadomili policję.


Zdję­cie poglą­dowe. Fot. policja.pl

„Przy pomo­cy straży pożarnej wydoby­to ciało kobi­ety z wody” – mówi nam asp. sztab. Robert Koniuszy, Ofi­cer Pra­sowy komendy na Moko­towie – „Na miejs­cu trwa­ją czyn­noś­ci z udzi­ałem proku­ra­to­ra i tech­ni­ka krymi­nal­isty­ki. Polic­jan­ci pracu­ją też nad ustal­e­niem tożsamoś­ci kobi­ety”.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.