Dzięki temu nagraniu sprawca potrącenia przyznał się do winy [DRASTYCZNE WIDEO]

Dzię­ki temu fil­mowi spraw­ca potrące­nia przyz­nał się do winy. Początkowo bowiem kierow­ca twierdz­ił, że nas­to­lat­ki zostały potrą­cone przez kogo innego i „wepch­nięte” na maskę jego samo­chodu. Wideo pokazu­je coś zupełnie innego. Bra­wo dla Pana Adama, który udostęp­nił wideo i pokazał je policji.

„Nie pub­likowałbym tego mate­ri­ału gdy­by nie fakt, że tuż po wypad­ku zszedłem z lap­kiem do Polic­jan­tów i pokaza­łem im jak to wyglą­dało. Okaza­ło się, że spraw­ca twierdz­ił, że to jemu te dwie Dziew­czyny wepch­nął na maskę samochód jadą­cy z prze­ci­wka… Polic­jan­ci którym pokaza­łem wcześniej mate­ri­ał zawołali wtedy jeszcze dom­nie­manego spraw­ce i poprosili mnie o puszcze­nie tego fil­mu przy nim. Facet od razu zmienił zdanie, przyz­nał się i twierdz­ił że na niko­go winy nie zwalał (…). Tak na prawdę to samochód jadą­cy z prze­ci­wka zatrzy­mał się i puś­cił te dziew­czyny. Po wypad­ku jed­na chodz­iła w szoku ale ran­na, dru­ga przy­tom­na ale leżą­ca z poważnie wyglą­da­ją­cy­mi obraże­ni­a­mi (nogi lub mied­ni­ca) Dwie karek­ti je zabrały – życzę oby na świę­ta były w domach (…)”.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.