Kukiz mocno o Komorowskim: „Słowa Pana Prezydenta o jow to ściema, granie na czas i lep”

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Fot. Paweł Kuk­iz / Face­book

Paweł Kuk­iz opub­likował właśnie infor­ma­cję odnośnie propozy­cji ref­er­en­dum o jed­no­manda­towych okrę­gach wybor­czych zgłos­zoną przez prezy­den­ta Bro­nisława Komorowskiego:

„Za grosz nie ufam zawodowym poli­tykom. Ter­az czy­tam, że prezy­dent Komorows­ki od zawsze jest zwolen­nikiem JOW-ów 🙂 … Śmiech 🙂 … Wkrótce opub­liku­je nasze pety­c­je do prezy­den­ta. Jakos wów­czas nie był zmi­aną ordy­nacji wybor­czej szczegól­nie zain­tere­sowany.
Nie wierz­cie w te ref­er­en­da. To ściema i granie na czas. Lep. W ciągu 2–3 dni zamieszczę parę postów i krok po kroku wytłu­maczę Wam jak oni mając całkow­itą świado­mość ZEROWEGO wpły­wu ref­er­en­dum na zmi­anę ordy­nacji manip­u­lu­ją naszy­mi emoc­ja­mi.”

Wyglą­da na to, że Paweł Kuk­iz ma w rękach moc­ne dowody na to, że słowa obec­nego prezy­den­ta są, brzy­d­ko mówiąc, kiełbasą wybor­czą.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.