Ludzkie szczątki odnalezione podczas prac na terenie przedszkola

Pod­czas prac przy ul. Góral­skiej, na ternie przed­szko­la odnaleziono ludzkie szcząt­ki. Jak twierdzi polic­ja, mogą one pochodzi z okre­su II Wojny Świa­towej.

rp_Taśma_policja11.jpg

„Pod­czas prac prowad­zonych na tere­nie przed­szko­la odkry­to ludzkie szcząt­ki. Zostały zabez­piec­zone i prze­trans­portowane do Zakładu Medy­cyny Sądowej celem sprawdzenia z jakiego okre­su pochodzą” – mówi w roz­mowie z Warsza­wą w Pigułce, Edy­ta Adamus z Biu­ra Pra­sowego Komendy Stołecznej Policji.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.