Manifestacje i przepychanki przed Sejmem. „Precz z komuną!”

Przed Sejmem zebrali się prze­ci­wni­cy i zwolen­ni­cy zmi­an, które wprowadz­ił rząd w Try­bunale Kon­sty­tucyjnym. W man­i­fes­tacji uczest­niczy kilka­set osób, które skan­du­ją hasła i prezen­tu­ją trans­par­en­ty.





Fot. Barbara Nowacka / Facebook

Fot. Bar­bara Nowac­ka / Face­book

Zwolen­ni­cy skan­du­ją hasła: „Precz z komuną” oraz „Zama­chow­cy”. Hasło prze­ci­wników to nato­mi­ast „Ręce precz od try­bunału” i takie też trans­par­en­ty ze sobą przynieśli. Dru­ga gru­pa jest znacznie liczniejsza i liczy około 500 osób. Wspier­ana jest przez par­tię „Razem” i lewicowych poli­tyków, w tym Bar­barę Nowacką. Według policji doszło do przepy­chanek, ale nie było to nic poważnego i nie wyma­gało więk­szej inter­wencji.




komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.