Miasto będzie musiało zlikwidować dużą część parkomatów? Sąd przyznał rację kierowcy

Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Warsza­w­ie zajął się skargą jed­nego z kierow­ców. Warsza­w­iak twierdz­ił, że wpisy­wanie nr rejes­tra­cyjnego pod­czas płace­nia w parkometrze, narusza ustawę o ochronie danych osobowych.

Fot. Pix­abay

Sąd przyz­nał mu rację. Oznacza to, że jeżeli wyrok się upra­wom­oc­ni ratusz będzie musi­ał wymienić lub usunąć urządzenia z uli­cy. Co więcej, może to spowodować utrud­nienia dla samych kierow­ców.
Ratusz już zapowiedzi­ał apelac­je. Jak mówi rzecznik pra­sowy stołecznego ratusza Bar­tosz Mil­czarczyk w wypowiedzi dla „Fak­tu”, baza została zgłos­zona zgod­nie z przepisa­mi do Gen­er­al­nego Inspek­to­ra Ochrony Danych Osobowych. Co więcej – odbyła się również kon­tro­la, która nie wykaza­ła niepraw­idłowoś­ci.

Rzecznik doda­je również, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, będzie ona oznacza­ła utrud­nienia dla samych kierow­ców. Wielu z nich płaci bowiem za postój mobil­nie. Po wprowadze­niu zmi­an nie będzie takiej możli­woś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.