Bielany: na tyłach sklepu znaleziono ciało zawinięte w kołdrę

9 sty­cz­nia strażni­cy miejs­cy otrzy­mali infor­ma­cję o praw­dopodob­niej zmarłym z wyz­ię­bi­enia mężczyźnie.

Fot. Straż Miejs­ka

Ciało znaleziono na tyłach sklepu przy Con­ra­da. Dziesięć min­ut od wezwa­nia na miejs­cu był już patrol Straży Miejskiej. We wnęce przy rampie załadunkowej znaleziono ciało mężczyzny owiniętego w koł­drę – strażni­cy nie wyczuli pul­su, na miejsce wezwano pogo­towie ratunkowe i policję. Lekarz pogo­towia stwierdz­ił zgon z wyz­ię­bi­enia, przy mężczyźnie nie znaleziono żad­nych doku­men­tów.

Apelu­je­my, aby nie prze­chodz­ić obo­jęt­nie obok osób, które mogą potrze­bować pomo­cy. Aby pomóc, wystar­czy niezwłocznie powiadomić właś­ci­we służ­by, w tym straż miejską. Numer alar­mowy do straży miejskiej – 986.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.