Policja szuka włamywaczy. Rozpoznajesz ich? [ZDJECIE]

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą postępowanie doty­czące usiłowa­nia kradzieży z wła­maniem do mieszka­nia. Wiz­erunek praw­dopodob­nych spraw­ców tego przestępst­wa zare­je­strowały kamery. Każdy, kto rozpoz­na­je tych mężczyzn lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny bądź oso­bisty z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

fot.: Policja

fot.: Polic­ja
Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie usiłowa­nia kradzieży z wła­maniem, do której doszło w nocy z 3031 sierp­nia w jed­nym z budynków przy Alei Sol­i­darnoś­ci. Spraw­cy wyła­mali zam­ki w drzwiach wejś­ciowych do mieszka­nia.

Kamery zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­nych spraw­ców tego przestępst­wa.

Każdy, kto rozpoz­na­je tych mężczyzn lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia, pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi prowadzą­cy­mi sprawę w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je powołu­jąc się na numer sprawy KRP-PM-I-2421/15 moż­na przekazać także tele­fonu­jąc pod numer 2260 383 92, 2260 361 53 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.