Policja ukarała 12 taksówkarzy mandatami za zbyt powolną jazdę. 8 stanie przed sądem

Polic­ja postanow­iła ukarać kierow­ców tak­sówek za zbyt powol­ną jazdę i utrud­nie­nie ruchu. Dwu­nas­tu dostało man­daty karne, a ośmiu odmówiło ich przyję­cia. W związku z tym staną oni przed sądem.

Fot. Pixabay / grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. Pix­abay / grafika: Warsza­wa w Pigułce

Protest trwał przez pięć godz­in, ale utrud­nienia trwały jeszcze przez kilka następ­ny­ch. Tak­sówkarze od godz. 7.00 do 12.00, z pię­ciu różny­ch miejsc w stol­i­cy kierowali się do cen­trum. Jechali bard­zo wol­no powodu­jąc ogrom­ne utrud­nienia w ruchu. Doma­gali się zmi­any prawa w kwestii prze­wozu osób. Polic­ja nie stała bezczyn­nie. Zgod­nie z obow­iązu­ją­cym prawem wys­taw­iła tak­sówkar­zom man­daty:

„Dwu­nas­tu kierow­ców zostało ukarany­ch man­datem karnym w wysokoś­ci 200 zł i 2 pkt. karny­ch. Ośmiu nie przyjęło man­datu, skierowal­iśmy więc wnioski do sądu rejonowe­go. Kilku kierow­ców zostało również pouc­zony­ch” - mówi Robert Opas z Komendy Stołecznej Policji. Jak doda­je polic­jan­ci stara­ją się jak najczęś­ciej korzys­tać z pouczenia, ale kierow­cy jadą­cy lewym pasem z pręd­koś­cią 10 km/h, nie tylko łamią przepisy, ale powodu­ją również duże utrud­nienia w ruchu.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.