Ponownie wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu

Polic­jan­ci z Wawra tuż po zgłosze­niu od oby­wa­teli zatrzy­mali kierow­cę, który jechał fiatem mając promil alko­holu w orga­nizmie. Paweł P. nie po raz pier­wszy był zatrzymy­wany w takich okolicznoś­ci­ach.

Fot. KSP

W przeszłoś­ci miał orzekane kilka­krot­nie zakazy prowadzenia pojazdów mechan­icznych właśnie za jazdę w stanie nietrzeź­woś­ci, a kil­ka miesię­cy temu opuś­cił zakład karny, gdzie odby­wał jeden z tych wyroków. Tym razem usłyszał zarzut w warunk­ach recy­dy­wy.
Polic­jan­ci z komis­ariatu przy uli­cy Mrów­czej otrzy­mali zgłosze­nie od mieszkańców, że pewien kierow­ca jeździ fiatem i najpraw­dopodob­niej jest pijany. Funkcjonar­iusze zareagowali naty­ch­mi­ast i kil­ka min­ut później Paweł P. zakończył swo­ją podróż autem i trafił do pol­i­cyjnej celi.

Badanie stanu trzeź­woś­ci wykaza­ło promil alko­holu w orga­nizmie. To jed­nak nie wszys­tko. Nie było to pier­wsze zatrzy­manie tego mężczyzny w podob­nych okolicznoś­ci­ach. W przeszłoś­ci wielokrot­nie dopuszczał się takich przestępstw. Kilka­krot­nie miał też orzekane zakazy prowadzenia pojazdów mechan­icznych za jazdę w stanie nietrzeź­woś­ci. Wios­ną tego roku zakończył odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w ramach jed­nego z wyroków.

Tym razem Paweł K. usłyszał zarzut popełniony w warunk­ach recy­dy­wy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.