Poważny wypadek na Młynarskiej. Samochód dachował, pasażerka zmarła

Około godz. 11.00 doszło do zde­rze­nia dwóch aut na skrzy­żo­wa­niu ul. Młynarskiej i Górczewskiej. Jedno z aut dachowało.

Fot. policja.pl

Fot. policja.pl

„Na skrzy­żo­wa­niu ul. Młynarskiej i Górczewskiej doszło do zde­rze­nia samo­cho­dów mar­ki Renault z Audi. Pierwsze auto dacho­wa­ło. Kierowca został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la, nato­miast pasa­żer­ka, mimo reani­ma­cji, nie­ste­ty zmar­ła.” – infor­mu­je nas Edyta Adamus z zespo­łu pra­so­we­go Komendy Stołecznej Policji.

Ze wzglę­du na pro­wa­dzo­ne na miej­scu czyn­no­ści zablo­ko­wa­na jest ul. Młynarska na odcin­ku od Żytniej do Górczewskiej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.