Próbowano okraść nietrzeźwego. Pomogła mu Straż Miejska

Strażni­cy miejs­cy ujęli na gorą­cym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w sobotę wiec­zorem usiłowali okraść 27-let­niego prze­chod­nia. Spraw­cy próbowali ściągnąć mu z pal­ca obrączkę.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejs­ka

Infor­ma­c­ja o mężczyz­nach, którzy wprowadzili do prze­jś­cia podziem­nego przy ul. Tar­gowej nietrzeźwego prze­chod­nia, najpraw­dopodob­niej z zami­arem okradzenia, wpłynęła do straży miejskiej w sobotę ok. godz. 22.00. Gdy funkcjonar­iusze przy­byli na miejsce wskazane przez oper­a­to­ra mon­i­toringu miejskiego, zauważyli oso­by szarpiące sto­jącego pod ścianą mężczyznę. Na widok mundurowych oso­by te rzu­ciły się do uciecz­ki. Jed­ną z osób uję­tych okazał się 35-latek, drugą 16-latek. Poszkodowany potwierdz­ił, że są to oso­by, które wprowadz­iły go do prze­jś­cia podziem­nego i usiłowały ściągnąć mu z pal­ca złotą obrączkę. Na miejsce wezwano karetkę pogo­towia, która zabrała poszkodowanego do szpi­ta­la. Spraw­cy zostali przekazani policji.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.