Restauratorzy wspierają WOŚP. Darmowa grochówka, herbata i kakao

„Na kon­tach WOŚP jest obec­nie pon­ad 7 mln zł” – powiedzi­ał Jerzy Owsi­ak ok. godziny 11.00. W dużej mierze to zasłu­ga 120 tys. wolon­tar­iuszy, którzy w pocie czoła zbier­a­ją fun­dusze do puszek. W tym roku wesprą ich restau­ra­torzy.


Fot. Łukasz / Warsza­wa w Pigułce

Restau­rac­ja Mas­ka mieszczą­ca się na Sask­iej Kępie ofer­u­je wszys­tkim wolon­tar­ius­zom gorącą grochówkę. Podob­no nago­towano jej bard­zo dużo i będzie wydawana bezpłat­nie do wycz­er­pa­nia zapasów. Jako popit­ka czeka na nich herba­ta.


Państ­wo­mi­as­to z kolei zaprasza na gorące kakao i herbatę, a Krowarzy­wa na roz­grze­wa­jącą zupę. Wystar­czy okazać iden­ty­fika­tor.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.