Śmiertelnie potrącił 13-latka i uciekł z miejsca wypadku. Jest wyrok w głośnej sprawie

Mar­iusz N. śmiertel­nie potrą­cił 13-lat­ka, zbiegł z miejs­ca wypad­ku, a następ­nie ukry­wał się we Francji. Polic­ja zatrzy­mała go w kuror­cie Iso­la, jak sam wyjaś­ni­ał, pojechał tam do pra­cy. Po ekstrady­cji sąd pier­wszej instancji skazał go na 8 lat więzienia. Dzisi­aj, sąd apela­cyjny pod­wyższył tę karę do 12 lat więzienia.

Fot. Krzysztof Wojciewski / nawokandzie.ms.gov.pl

Fot. Krzysztof Woj­ciews­ki / nawokandzie.ms.gov.pl

Od poprzed­niego wyroku odwołali się zarówno proku­ra­tor, jak również obrona. Oskarży­ciele uznali, że zasąd­zona kara była zbyt niska, obrona nato­mi­ast chci­ała skierować sprawę do ponownego roz­pa­trzenia i uchylić wyrok.

Na czwartkowej rozpraw­ie sędzia nie miał wąt­pli­woś­ci, ze zaszły wszys­tkie przesłan­ki do tego, by skazać kierow­ce na najwyższy wymi­ar kary:

„Co jeszcze powinien zro­bić spraw­ca wypad­ku dro­gowego, żeby sąd mógł wymierzyć maksy­mal­ną karę za taki czyn? Należy odpowiedzieć, że spraw­ca zro­bił już wszys­tko, dlat­ego trze­ba było sięgnąć po karę 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci” – uza­sad­ni­ała wyrok sędzia Mał­gorza­ta Bańkows­ka.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.