Smog: dobra i zła wiadomość. Ta zła jest taka, że jest coraz gorzej

W stol­i­cy jest coraz gorzej i rano stęże­nia znowu były na wysokim poziomie. To ta zła wiado­mość. Dobra jest taka, że zna­j­du­je­my się w zasięgu opadów związanych z niżem „Pierre”. Będzie ciepło i wietrznie, a co za tym idzie, smog się roze­jdzie.

Fot. Anton Lukashuk Pho­tog­ra­phy / Aplikac­ja Zanieczyszcze­nie Powi­etrza

„Od rana już pochmurno, w ciągu dnia wys­tępować będą słabe, chwil­a­mi umi­arkowane opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem; uwa­ga! Początkowo miejs­ca­mi, ze wzglę­du na wychłod­zone podłoże, opady mogą być marznące!” Prog­no­zowana suma opadów do 5–7mm. Opady powin­ny jed­nak popraw­ić nieco sytu­ację z zanieczyszcze­niem powi­etrza. Tem­per­atu­ra w ciągu dnia osiąg­nie do 2/3°C. Wia­tr prze­ważnie sła­by, połud­niowy, później zachod­ni, dopiero po połud­niu niez­nacznie się nasili. Ciśnie­nie spad­nie, w dzień 1018h­Pa” - Pisze Krzysztof Piasec­ki z fanpage’a Pogo­da w stol­i­cy, jak i w okol­i­cy.
„W nocy z piątku na sobotę w wielu miejs­cach mgły adwek­cyjne, związane z napły­wem wilgo­t­nego powi­etrza nad wychłod­zony teren. Miejs­ca­mi nadal z opada­mi. Min­i­mal­nie 0°C. W sobotę (18.02) pochmurno, lokalnie opady mżaw­ki. Tem­per­atu­ra wzrośnie do 3/4°C. Wia­tr jed­nak nadal dosć sła­by, północ­no zachod­ni. Ciśnie­nie lekko będzie ros­nąć. W niedzielę (19.02) pojawi się sil­niejszy wia­tr, do 35–45km/h, z połud­niowego zachodu, a więc sytu­ac­ja z zanieczyszcze­niem powin­na się wyraźnie popraw­ić. Nadal będzie jed­nak pochmurno, a tem­per­atu­ra wzrośnie do 4/5°C. Ciśnie­nie ponown­ie będzie spadać”.

Fot. Aplikac­ja Zanieczyszcze­nie Powi­etrza

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.