Sprawa Magdaleny Ż.: Rutkowski przekazuje wstrząsające ustalenia śledztwa. „Przekazują sobie informacje o samotnych dziewczynach”

Proku­ratu­ra Kra­jowa w Warsza­w­ie oraz Komen­da Głów­na Policji prze­jęła śledzt­wo w spraw­ie Mag­dale­ny Ż. Sprawę bada też detek­tyw Rutkows­ki, który 5 maja od godz. 19.00 pod­jął bard­zo inten­sy­wne dzi­ała­nia mające na celu wyjaśnie­nie przy­czyn śmier­ci. Jakie są najbardziej praw­dopodob­ne sce­nar­iusze wydarzeń i co już ustalono, może­cie sprawdz­ić na poniższym filmie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.