Uderzył 9-latka pięścią w twarz! Przerażający incydent w tramwaju

Do zdarzenia doszło w tramwa­ju na woli. Z ustaleń wyni­ka, że spraw­ca wychodząc na przys­tanku, uderzył mało­let­niego pięś­cią w twarz. Naty­ch­mi­as­towa reakc­ja świad­ków zdarzenia zakończyła się uję­ciem 61-lat­ka. Polic­jan­ci, po zgro­madze­niu mate­ri­ału dowodowego przed­staw­ili pode­jrzane­mu zarzut naruszenia nietykalnoś­ci cielesnej o charak­terze chuli­gańskim.


Fot. KSP

Po godzinie 15 polic­jan­ci z wydzi­ału patrolowo-inter­wen­cyjnego z wol­skiej komendy otrzy­mali zgłosze­nie o tym, że w tramwa­ju mężczyz­na uderzył chłop­ca w wieku 9 lat. Nie czeka­jąc dłu­go mundurowi udali się na miejsce. Z ustaleń funkcjonar­iuszy wyni­ka, że spraw­ca wychodząc z tramwa­ju na przys­tanku, uderzył dziecko pięś­cią w twarz. Pasażerowie naty­ch­mi­ast zareagowali i ujęli 61-lat­ka. Polic­jan­ci zbadali stan trzeź­woś­ci Artu­ra S. Okaza­ło się, że mężczyz­na ma około promil alko­holu w orga­nizmie.


Zatrzy­many mężczyz­na trafił pros­to do pol­i­cyjnej celi. Dochodzeniow­cy zgro­madzili mate­ri­ał dowodowy i przekaza­li go do proku­ratu­ry, który objął postępowanie ści­ganiem z urzę­du. 61-latek usłyszał zarzut naruszenia nietykalnoś­ci cielesnej o charak­terze chuli­gańskim. W trak­cie przesłucha­nia, pode­jrzany przyz­nał się do zarzu­canego czynu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.