Ukradł torebkę z portfelem i dokumentami. Rozpoznajecie go?

[AKTUALIZACJA] Po naszej pub­likacji mężczyz­na sam zgłosił się na policję w związku z czym jego wiz­erunek został zasłonię­ty.

Polic­jan­ci z moko­towskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie kradzieży. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek oso­by, która może mieć z tym związek. Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Mal­czewskiego 3÷5÷7.
Fot. KSP

Do zdarzeń doszło 26 listopa­da bieżącego roku. Niez­nany dotąd spraw­ca dokon­ał kradzieży tore­b­ki z zawartoś­cią dwóch tele­fonów komórkowych oraz doku­men­tów. Kam­era mon­i­toringu zare­je­strowała praw­dopodob­ne wiz­erunek oso­by, która może mieć z tym związek.

Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Mal­czewskiego 3÷5÷7.

Infor­ma­c­je moż­na przekazać dzwoniąc na numer 2260 392 37 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.