Umówmy się na dziś. Niesamowita, klimatyczna piosenka starej Warszawy w nowym wykonaniu

Utwór ten pier­wot­nie śpiewał Mieczysław Fogg, a piosenkę skom­ponowali B. Mokru­sow i K. Win­kler. Potem gru­pa Warsza­w­ia­ki znalazła ją na starej pły­cie Winy­lowej i zain­spirowana nią, postanow­iła nagrać włas­ną wer­sję.

Poniższe wideo prezen­tu­je, jak wykonu­je je (i gra na ako­rdeonie) Gabriela Moś­ci­c­ka. Całość została nagrana w 2014 roku w Warsza­w­ie pod patronatem i nad­zorem grupy Warsza­w­ia­ki.

https://www.youtube.com/watch?v=s0OtrOYK9zs

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.