Wózek kompletnie pijanej matki staczał się pod koła pędzących samochodów. W ostatniej chwili zjawili się oni

O tym, jak niebez­pieczne jest opiekowanie się dzieck­iem pod wpły­wem alko­holu przekon­ała się 38-let­nia kobi­eta. Tylko dzię­ki błyskaw­icznej reakcji polic­jan­tów nie doszło do tragedii.


Fot. Pix­abay

Kil­ka min­ut po godzinie 13:00 polic­jan­ci zostali skierowani na jed­no z osiedli Wilanowa. Według zgłoszenia kobi­eta miała pić alko­hol w towarzys­t­wie mężczyzny, a w sto­ją­cym koło niej wózku miało płakać dziecko.


Polic­jan­ci naty­ch­mi­ast pojechali na miejsce, a kiedy zobaczyli wózek z dzieck­iem toczą­cy się chod­nikiem w kierunku uli­cy o sporym natęże­niu ruchu, zaparło im dech w pier­si­ach. Naty­ch­mi­ast pobiegli w kierunku wóz­ka i wyjęli z niego niespeł­na pół­toraroczną dziew­czynkę. Dziecko płakało. Od tragedii uchronił je niewiel­ki murek, na którym oparł się wózek oraz szy­b­ka reakc­ja funkcjonar­iuszy.

Kiedy funkcjonar­iusze podes­zli do 38-let­niej mat­ki, kobi­eta nie wiedzi­ała, co się dzieje. Badanie alkotestem wykaza­ło, że miała pon­ad 3 promile alko­holu w orga­nizmie.

Lekarz wezwany przez mundurowych do dziec­ka stwierdz­ił, że jest ono zdrowe, nie posi­a­da obrażeń i nie wyma­ga hos­pi­tal­iza­cji. Polic­jan­ci ustalili kon­takt do bab­ci dziec­ka, która jak się okaza­ło, od jakiegoś cza­su spra­wowała już opiekę nad 14-let­nią córką nietrzeźwej kobi­ety. Do cza­su jej przy­jaz­du patrolow­cy zajęli się dzieck­iem. Uspokoili je, cieplej ubrali i podali picie. Po przekaza­niu dziew­czyn­ki bab­ci polic­jan­ci zatrzy­mali nietrzeźwą kobi­etę w pol­i­cyjnym aresz­cie.

Po wytrzeźwie­niu Agniesz­ka S. usłysza­ła zarzu­ty spowodowa­nia bezpośred­niego niebez­pieczeńst­wa utraty życia albo ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu dziec­ka. Ter­az grozi jej kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. O jej postępowa­niu został też powiadomiony sąd rodzin­ny i opiekuńczy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.