Zaginął Dominik Radzik. Miał lecieć do Anglii, nie dodarł na lotnisko [ZDJĘCIE]

Polic­jan­ci, zaj­mu­ją­cy się na co dzień poszuki­waniem osób zagin­ionych, prowadzą sprawę poszuki­waw­czą 37-let­niego Domini­ka Radzi­ka, który wyszedł z domu w dniu 1 grud­nia 2015 roku i do dnia dzisiejszego nie wró­cił, ani też nie naw­iązał żad­nego kon­tak­tu z rodz­iną i zna­jomy­mi. Wszys­tkie oso­by mogące pomóc w odnalezie­niu zagin­ionego, pros­zone są o kon­takt z Komendą Rejonową Policji Warsza­wa VI, pod numerem tele­fonu 22 603−75−55 lub z najbliższą jed­nos­tką policji na tere­nie całego kra­ju.

fot. KSP

fot. KSP

Dominik Radzik ma 37 lat i mieszkał do tej pory w Warsza­w­ie. Mężczyz­na ten 1 grud­nia 2015 r. wyszedł z domu, z zami­arem wyjaz­du do Anglii, lecz nie dotarł na lot­nisko i do dnia dzisiejszego nie wró­cił i nie naw­iązał kon­tak­tu z rodz­iną.

Dominik Radzik jest wzros­tu około 178 cm, waży w grani­cach 60 kg i jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie włosy w kolorze blond, nos skrzy­wiony w lewo, na skutek odnie­sionego urazu, bra­ki w uzę­bi­e­niu, cztery sut­ki.

W dniu zaginię­cia ubrany był w kurtkę koloru brą­zowego z futrzanym kołnierzem, typu lot­niczego, spod­nie dżin­sowe koloru niebieskiego, buty sportowe z napisem „NIKE” koloru zielonego, czap­kę weł­ni­aną koloru czarnego oraz czarny sza­lik.

Polic­jan­ci proszą o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny wszys­tkie oso­by, które mogą znać miejsce poby­tu zagin­ionego.

Moż­na dzwonić na numer ofi­cera dyżurnego, 22 603 75 55 lub alar­mowe 112 i 997, a także napisać email na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl Moż­na też zgłosić się do każdej jed­nos­t­ki Policji w kra­ju.

Polic­jan­ci z Komendy na Pradze Północ obiecu­ją sprawdz­ić wszys­tkie infor­ma­c­je oraz syg­nały doty­czące zagin­ionego Domini­ka Radzi­ka.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.