Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność cielesną

Polic­jan­ci z bielańskiej komendy zatrzy­mali Szy­mona K. Mężczyz­na trafił do pol­i­cyjnej celi ponieważ pod­czas legi­t­y­mowa­nia zaczął wyzy­wać funkcjonar­iuszy. Ter­az odpowie za narusze­nie nietykalnoś­ci cielesnej polic­jan­tów oraz za znieważe­nie. Agresy­wne­mu mężczyźnie grozi kara do 1 roku pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Policja.jpg

fot polic­ja

Polic­jan­ci z Bielan pod­jeli inter­wencję w sto­sunku do grupy mężczyzn, którzy zakłó­cali ład i porządek pub­liczny. Jed­ne­mu z mężczyzn nie spodobało sie to, że jest legi­t­y­mowany przez polic­jan­tów, mężczyz­na nie chci­ał podać swoich danych. Pod adresem funkcjonar­iuszy padały wul­gar­yzmy. Polic­jan­ci kil­ka razy wzy­wali Szy­mona K. do zachowa­nia zgod­nego z prawem, jed­nak jego agres­ja naras­tała z każdą chwilą. W pewnym momen­cie zaczął popy­chać i szarpać polic­jan­tów.

Mężczyz­na został zatrzy­many. szy­mon K. trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Mężczyźnie juz zostały przed­staw­ione zarzu­ty za znieważe­nie funkcjonar­iuszy pełnią­cych obow­iąz­ki służbowe oraz narusze­nie ich nietykalnoś­ci. Ter­az grozi mu kara do roku pozbaw­ienia wol­noś­ci
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.