932 kontrole przewoźników od początku roku. W 1/3 przypadków stwierdzono nieprawidłowości

Podczas pierwszego półrocza 2015 roku w Urząd m.st. Warszawy prowadził wzmożone współdziałania kontrolne przewoźników operujących na terenie m.st. Warszawy. Łącznie przeprowadzono 932 kontrole. W 354 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Fot. policja

Fot. policja

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy nieustannie prowadzi działania kontrolne przewoźników. Mają one na celu sprawdzenie legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w pierwszej połowie 2015 roku w ramach współdziałań przeprowadzono 932 kontrole przewoźników. W 38% przypadków (354) stwierdzono nieprawidłowości.

Do najczęstszych uchybień należały m.in.:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta (73,4%);
  • wykonywanie transportu drogowego osób taksówką bez licencji (18,6%);
  • wykonywanie transportu taksówką pojazdem niewpisanym do licencji;
  • brak kasy fiskalnej,
  • brak prawa jazdy (zatrzymane za punkty karne lub wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu).

Ponadto trzech z kontrolowanych kierowców posługiwało się podrobionym identyfikatorem, a dwóch prowadzących taksówki kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu (kierowcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji).

W powyższym okresie skontrolowano również 15 taksówkarzy pod kątem nielegalnego podłączenia urządzeń wpływających na prawidłowe funkcjonowanie taksometru, tzw. „dopalacze kilometrów”. W sześciu z nich stwierdzono montaż tych urządzeń.

Podczas działań kontrolnych w I półroczu stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 480 000 zł.

Oprócz naruszeń ustawy o transporcie drogowym, wystawiono 312 mandatów karnych na kwotę 64 200 zł za naruszenia ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego oraz skierowano 7 wniosków do Sądu o ukaranie.

Jednocześnie do dnia dzisiejszego służby kontrolne przekazały 1468 protokołów i materiałów pokontrolnych. Naruszenia zostały stwierdzone w 70,1% przypadków. W szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego. Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny (Prezydent m.st. Warszawy) dokonuje analizy materiału i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji włącznie.

W sumie w ramach współdziałań i zadań własnych organu licencyjnego w pierwszej połowie roku kontrolą objęto 1188 przedsiębiorców. Urząd m. st. Warszawy wygasił 40 licencji, 432 taksówkarzom udzielił ostrzeżeń i wydał 110 decyzji cofających licencję.

Oprócz tego wysłano do policji 53 „żądań ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy.

W miesiącach kwiecień-maj 2015 roku Urząd m.st. Warszawy przeprowadził kampanię informacyjną pod hasłem „TAXI. Sprawdź, zanim wsiądziesz”. Materiały informacyjne dystrybuowane były w miejscach skupiających mieszkańców stolicy i turystów – m.in. na dworcach kolejowych, w komunikacji miejskiej, na Lotnisku Chopina, w budynkach Urzędu m.st. Warszawy i Urzędach Skarbowych.

Na plakatach, ulotkach, a także w spotach reklamowych w przystępny sposób przedstawione zostały wszystkie elementy wyróżniające licencjonowanych przewoźników, którzy mogą operować na ternie m.st. Warszawy.

Wsiadając do taksówki warto zwrócić uwagę na:

  • prawidłowe oznakowanie taksówki, czyli żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m.st. Warszawy;
  • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdować się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • wewnątrz pojazdu powinien znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera, powinien zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń

Źródło: UM Warszawa

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.