Autobus potrącił rowerzystkę na moście Poniatowskiego. Są utrudnienia

Nie tak daw­no jesz­cze pisa­li­śmy o nie­bez­piecz­nym zda­rze­niu z rowe­rzy­stą, a teraz doszło do potrą­ce­nia na moście Poniatowskiego. Są utrud­nie­nia w kie­run­ku Pragi Południe.

Fot. Warszawa Wikia

„Do zda­rze­nia doszło na wyso­ko­ści uli­cy Solec. Zablokowany jest pra­wy pas ruchu w kie­run­ku Pragi Południe. Utworzył się duży korek. Na miej­sce zda­rze­nia jedzie pogo­to­wie ratun­ko­we” – infor­mu­je Praga Południe na Sygnale.

[AKTUALIZACJA] Jak uda­ło nam się dowie­dzieć potrą­ce­niu uległ 11-latek, któ­ry zje­chał z chod­ni­ka na jezd­nie. Nie ma więk­szych obra­żeń oprócz stłu­czo­ne­go kola­na. Dziecko zosta­ło prze­wie­zio­ne na dal­sze bada­nia do szpitala.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.