Blokada centrum i ogromne utrudnienia. W sobotę kolejny strajk

Fot. OPZZ

Fot. OPZZ

OPZZ planuje kolejną manifestację w Warszawie. Zapowiedziano 50 000 uczestników. Będą trzy grupy związkowców. Pierwsza wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki, przed Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki, a stamtąd na Plac Trzech Krzyży. Druga grupa przejdzie z siedziby OPZZ do Ministerstwa Finansów, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Gospodarki. Pozostali związkowcy zbiorą się na Torwarze, skąd udadzą się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Słowem: całe Centrum będzie zablokowane

Związkowcy domagają się  walki z umowami śmieciowymi, wyższych płac na stanowiskach finansowanych z budżetu państwa i minimalnej płacy godzinowej. Na konferencji prasowej Jan Guz, przewodniczący OPZZ zapowiadał również, że związkowcy będą walczyć o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę: po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]