Burmistrz odpowiada ws. Universamu i bazarku. „Na początku października uzyska pozwolenie na budowę”

Społecznicy z „Miasto jest Nasze” wysłali do Tomasza Kucharskiego, burmistrza dzielnicy Praga Południe petycję ws. Universamu i pobliskiego bazarku. Chcieli się spotkać jeszcze przed rozpoczęciem budowy i uzyskaniu wszystkich pozwoleń przez inwestora. Burmistrz odpowiada na wezwanie.

Fot. warszawa.wikia.com

Fot. warszawa.wikia.com

Burmistrz zapewnił, że miasto nie ma zamiaru ingerować w sprawy bazarku, a WSS Społem wraz z inwestorem potwierdził, ze zostaje on w dawnym miejscu:

„Odpowiadając na wniosek zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków pod numerem CRSiW 1264/15, uprzejmie Panią informuję, że Urząd Dzielnicy Praga-Południe prowadzi stały monitoring spraw związanych  z  inwestycją na Rondzie Wiatraczna, prowadzoną przez WSS SPOŁEM Praga-Południe i spółkę DANTEX.” – pisze burmistrz Tomasz Kucharski

„Dlatego też, z mojej inicjatywy, odbyły się spotkania inwestorów z żywotnie zainteresowanymi przyszłością tego miejsca, czyli członkami Stowarzyszenia Kupców Grochowa, zrzeszającego osoby prowadzące działalność obok „Universamu Grochów”. Pojawiły się pogłoski, że kupcy nie będą mogli kontynuować swojej pracy na targowisku i że w konsekwencji zostanie ono zlikwidowane. Stanowczo tym pogłoskom zaprzeczam! Pragnę przy tym podkreślić, że dzięki tym spotkaniom społeczność kupców z Ronda Wiatraczna porozumiała się z inwestorami i z nimi ściśle współpracuje. Kupcy z Ronda Wiatraczna już wiedzą, że istnienie bazaru nie jest zagrożone. Dowiedzieli się też jak będzie przebiegała budowa, jak będzie zorganizowana i kiedy się rozpocznie.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tego rejonu Grochowa, zaplanowano otwarte spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji. Spotkanie to, zwołane z mojej inicjatywy, a organizowane przez WSS SPOŁEM i spółkę DANTEX odbędzie się w pierwszej połowie października a nie jak wcześniej planowano, we wrześniu. Termin uległ zmianie dlatego, że jak przewiduje inwestor, dopiero na początku października uzyska pozwolenie na budowę. Zdaniem inwestora, dopiero posiadanie tego dokumentu umożliwia rozpoczęcie poważnej akcji informacyjnej o przedsięwzięciu.

Jak  sama Pani przyznaje, mieszkańcy zainteresowani przyszłością obszaru wokół Ronda Wiatraczna, mieli możliwość wypowiedzieć się wtedy, kiedy wyłożony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Plan wykładano dwa razy w 2012 roku. Ponadto, w grochowskiej kawiarni „Kicia Kocia”, z inicjatywy jej właściciela, odbyło się spotkanie w sprawie tego planu. Po dopełnieniu procedur plan dotyczący obszaru wokół Ronda Wiatraczna został uchwalony i obowiązuje. Nie da się przeprowadzić żadnej inwestycji w tym rejonie, nie przestrzegając regulacji zawartych w tym planie. Faktem jest też i to, że „Universam  Grochów” ma swojego właściciela. Jest nim WSS SPOŁEM Praga-Południe. I to właściciel wraz ze spółką DANTEX chce wyburzyć stary obiekt i w jego miejscu postawić nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy.

Szanując odmienne opinie dotyczące tej inwestycji, nie mogę zgodzić się z zarzutami, iż władzom dzielnicy zależy „na zdobycie poparcia prywatnej firmy, która działa wyłącznie dla własnego zysku, a nie akceptacji mieszkańców”. Burmistrzowi Dzielnicy zależy na dobrej współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami, ale nie kosztem potrzeb i oczekiwań większości mieszkańców dzielnicy. Moim zdaniem inwestycja ta jest szansą na rozwój i awans cywilizacyjny całego obszaru wokół Ronda Wiatraczna. Dlatego mam nadzieję, że kupcy będą potrafili zmodernizować swój bazar i stanie się on wzorcowym miejscem dla handlu bazarowego w mieście. Ponadto, uporządkowanie sąsiedztwa nowego budynku, w tym wyremontowanie ul. Męcińskiej (zainstalowanie oświetlenia, odwodnienie, położenie nowej nawierzchni itp.),  na pewno zostanie docenione przez mieszkańców  tego rejonu.   

Jako Burmistrz Dzielnicy, w swoich działaniach, konsekwentnie dążę do tego, aby zaspokoić oczekiwania mieszkańców. Działania te muszą jednak mieścić się  w ramach obowiązującego prawa. Jak już wspomniałem, miejscowy plan zagospodarowania został uchwalony i obowiązuje. Właściciele „Universamu Grochów” podjęli decyzje zmierzające do realizacji inwestycji, zgodnej z tym planem i niebawem rozpoczną prace. W tej sytuacji będę domagać się od właścicieli nieruchomości rzetelnego informowania mieszkańców o inwestycji i jej harmonogramie oraz współpracować z inwestorami w celu zminimalizowania uciążliwości, jakie dotkną mieszkańców w trakcie trwania inwestycji.”

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]