Czy wiecie jaki był pierwszy most w Warszawie?

Pierwszy most w Warszawie powstał w 1572 roku z inicjatywy króla Zygmunta Augusta. Był to czas intensywnego rozwoju stolicy. Most ten był nazywany mostem Mistrza Erazma lub mostem króla Zygmunta Augusta.

Most Zygmunta Augusta na XVI-wiecznej grafice

Most Zygmunta Augusta na XVI-wiecznej grafice

Niestety król nie doczekał końca budowy. Miał jednak okazje przechadzać się po nim jeszcze w stanie nie pozwalającym na pełną eksploatację. Pieczę nad cała inwestycją miała po jego śmierci Anna Jagiellonka. Budową kierował Erazm Giotto, stąd nazwa konstrukcji.

Na owe czasy była to niezwykle solidna robota, a do budowy użyto nie tylko wytrzymałego drewna dębowego, ale także żelaza. Całość kosztowała wtedy 100 000 florentów, czyli całkiem niemało. Konstrukcja składała się z 22 przęseł, z czego 18 było przęsłami głównymi. Most liczył 500 m długości oraz 6 m szerokości, a do jego budowy użyto 735 wozów szyn żelaza węgierskiego.

Warszawiacy byli bardzo wdzięczni za tę budowę ponieważ przeprawa przez rzekę każdorazowo wymagała opłaty. Most był natomiast darmowy, przynajmniej przez pierwszych kilka lat. Myto wprowadzono dopiero później. Jan Kochanowski napisał nawet fraszkę na cześć mostu:

Bógżeć zapłać, o królu, żeś ten most zbudował.
Pierwej zawżdy szeląg nad potrzebę chował,
A dziś i tenem przepił, bo, idąc do domu
Najpóźniej, od przewozu nie płacę nikomu

Most przetrwał 30 lat. Największym zagrożeniem okazała się kra na Wiśle. Ostatecznie to ona właśnie przypieczętowała jego los w 1603 roku.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]