Czym były przedwojenne Dynasy?

Ulica Dynasy powstała już po wojnie. Przed wojną Dynasy były jednak czym innym. A nazwa pochodzi od  nazwiska księcia Karla Otto von Nassau-Siegena, znanego z poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Określano go tam, jako książę Denassów awanturnika, podróżnika i myśliwego.

Tereny Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na Dynasach, widoczna rotunda, w której wystawiana była Panorama Tatr. Fot. Wikipedia

Tereny Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na Dynasach, widoczna rotunda, w której wystawiana była Panorama Tatr. Fot. Wikipedia

Książę miał w tym rejonie pałac i rozległe włości, które po jego śmierci przejął hrabia Seweryn Urski. Tam tez zorganizowano targowisko Sewerynów, lecz biznes nie wytrzymał konkurencji, która doprowadziła do upadku interesów. Wreszcie w 1892 roku wzniesiono w ogrodach popałacowych siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i tor kolarski. Potem otwarto tu teatr, budynki mieszkalne, garaż z wjazdem po pochylni, stację benzynową i warsztat firmy Chevrolet.

W czasie II Wojny Światowej wszystko uległo zniszczeniu. Zostały tylko przyziemia rotundy z 1913 roku w której niegdyś znajdował się teatr.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]